Webbkurser om anknytning och högkänslighet- gratis!

Här kan du anmäla dig till min gratiskurs om anknytning (över 11 000 personer har gått kursen sedan hösten 2017):  https://elinlundberg.simplero.com/page/97940

Här kan du anmäla dig till min gratiskurs om högkänslighet (4 900 personer har gått kursen sedan våren 2020) https://elinlundberg.simplero.com/page/140996-anmalan-till-gratiskurs-om-hogkanslighet

Här kan du köpa inspelade föreläsningar jag har hållit:

ddd