Elin Lundberg. Leg psykoteraput, socionom och familjeterapeut.

Om mig

Jag är auktoriserad socionom, familjeterapeut (motsvarande steg 1) och har en grundutbildning i pedagogik. Sedan 2017 är jag  legitimerad psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi, med fokus på anknytningsteori och schematerapi, utbildad på Kognitiva institutet i Stockholm.

Jag har skrivit två böcker: 

  • Att vilja men inte kunna - om sex som gör ont. Läs mer under fliken samlagssmärtor.

  • Håll om mig, släpp mig fri - om barns anknytning till föräldrar. Läs mer under fliken Anknytning och mentalisering.

Jag tar emot klienter för psykoterapi i Uppsala och och på zoom. Mina kunskapsområden: högkänslighet, ADHD/ADD, särbegåvning, sex som gör ont, relationsproblem, anknytning och nervsystemet. Och så klart ångest, depression och utmattning. 

Jag arbetade som familjebehandlare och kurator på Sävja familjeenhet och ungdomsmottagning i Uppsala sedan 2003 till och med september 2017. Jag har mött hundratals barn, ungdomar och föräldrar med olika bekymmer. Ofta har det handlat om nedstämdhet, ångest och konflikter i familjen.

Under åren har jag vidareutbildat mig inom systemisk teori, barnsamtal, motiverande samtal, mäns våld mot kvinnor, kognitiv beteendeterapi, anknytning och mentalisering. Jag har även utbildat mig inom sex och samlevnad, affektfokuserad psykoterapi, värderingsövningsmetodik och tejping. I min systemteoretiska grundutbildning ingick nätverksledarkomptetens. Jag har hållit ca 20 nätverksmöten med socialtjänst, skola eller Råd och stöd som uppdragsgivare.

På universitetet har jag, utöver socionomprogrammet, läst pedagogik (75 hp), sociologi (22,5 hp) och rollspelshandledning (7,5 p). I min grundutbildning till socionom läste jag psykodrama. De senaste åren har jag fördjupat mig inom den polyvagala teorin (om nervernas funktion)med Deb Dana som lärare. 

All min fritid går åt till att läsa böcker och träna hund - mer om min hundverksamhet under en annan flik. 

Jag bor i Uppsala med make, hundar och tre barn. Jag är född 1971. 

Kontakt

Telefonnummer: 

0704-21 35 86

Mejl: elin@elinlundberg.nu

Facebook:

  • Elin Lundberg Utbildning och psykoterapi (om du gillar sidan får du uppdateringar om aktuella evenemang)

  • Terapihunden Izzy flatcoated retriever (om mina hundar som är med mig psykoterapi, läs mer om dem på en annan flik)

  • Hundassisterad psykoterapi (om utbildningen för kollegor som jag håller i).