Om mig

Jag är auktoriserad socionom, familjeterapeut (motsvarande steg 1) och har en grundutbildning i pedagogik. Sedan 2017 är jag  legitimerad psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi, med fokus på anknytningsteori och schematerapi, utbildad på Kognitiva institutet i Stockholm.

Jag har skrivit en bok: Att vilja men inte kunna - om sex som gör ont. Läs mer under fliken samlagssmärtor.

Jag tar emot klienter för psykoterapi i Stockholm och Uppsala.

Jag arbetade som familjebehandlare och kurator på Sävja familjeenhet och ungdomsmottagning i Uppsala sedan 2003 tom sep 2017. Jag har mött hundratals barn, ungdomar och föräldrar med olika bekymmer. Ofta har det handlat om nedstämdhet, ångest och konflikter i familjen.

Under åren har jag vidareutbildat mig inom systemisk teori, barnsamtal, motiverande samtal, mäns våld mot kvinnor, kognitiv beteendeterapi, anknytning och mentalisering. Jag har även utbildat mig inom sex och samlevnad, affektfokuserad psykoterapi, värderingsövningsmetodik och tejping. I min systemteoretiska grundutbildning ingick nätverksledarkomptetens. Jag har hållit ca 20 nätverksmöten med socialtjänst, skola eller Råd och stöd som uppdragsgivare.

På universitetet har jag, utöver socionomprogrammet, läst pedagogik (75 hp), sociologi (22,5 hp) och rollspelshandledning (7,5 p). I min grundutbildning till socionom läste jag psykodrama.

Hösten 2016 släppte jag boken Att vilja men inte kunna - om sex som gör ont.

Jag bor i Uppsala med make, hund och tre barn. Jag är 47 år.

ddd